1 juni - 31 december

Stockholms parker

Gröna rum för folkliv, avkoppling och motion

Stockholms många parker binder ihop staden med naturen. De skapar gröna rum för folkliv, avkoppling och motion - och fungerar som populära mötesplatser.

Det finns många parker och grönområden runtom i Stockholm. Via länken kan du läsa mer om var de finns, hur de sköts och hur det är tänkt att de ska utvecklas för framtiden.

Upplev Stockholm-kalendariet reserverar sig för ändringar. Klicka dig gärna vidare till ansvarig arrangör eller avsändare för att få mer information om hur du anmäler dig, eventuella ändringar i programmet och liknande.