Projekt: Kulturturné för äldre

Vård- och omsorgsboenden i Stockholm kan kostnadsfritt boka föreställningar genom Kulturförvaltningens kulturturné. Föreställningarna spelas utomhus på boendenas innergårdar, och i programmet finns allt från jazz till medskapande rörelse och cirkus.

Varför en kulturturné för äldre?

Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att skapa en turné av kulturupplevelser till stadens vård- och omsorgsboenden 2021. I uppdraget ingår också att göra en utredning för att finna en långsiktig strategi för att nå ut med kultur till stadens invånare för att bryta isolering och ensamhet. 

I uppdraget för 2021 ingår det att ge föreställningar utomhus hos de vård- och omsorgsboenden som har trädgård eller uteplats och där det fungerar att uppleva ett kulturprogram. Publiken kan sitta på säkert avstånd utomhus, eller ta del av upplevelsen från sina öppna fönster eller från balkonger på boendet.

Hos de boenden som inte har möjlighet att ta emot en utomhusföreställning i vår och sommar planeras besök under hösten. Alla besök anpassas efter rådande restriktioner från myndigheterna. 

Programmet är gratis och har teman

Varje månad har ett tema och varje vecka ger en ny grupp eller artist tre bokningsbara föreställningar: tisdag, onsdag och torsdag. Programmet är bekostat av Stockholms stad och alltså gratis för boendena.

Sommarens teman

Maj – Musik
Juni – Dans
Juli – Rörelse
Augusti – Cirkus

Kulturturnén kommer att fortsätta under hösten med nya teman, såsom litteratur, hantverk, minnen och traditioner.

Kontakt & bokning

Majoriteten av programmen är redan bokade och kommunicerade med boendena.

Vård- och omsorgsboenden kan boka föreställning genom projektledaren Birgitta Asplund Hansen. Birgitta är även kontakt för andra frågor kring projektet.

Kontaktuppgifter
birgitta.asplund.hansen@stockholm.se
076-123 19 56